Zirai Mücadele Alet Ve Makineleri Kontrolleri Hakkında!
Buradasınız: Anasayfa / Blog
12 Mart 2022, Cumartesi
Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Kontrolleri Hakkında!
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından zirai mücadele makinesi üreten veya ithal eden firmalara ve 81 Tarım İl Müdürlüğüne birer bir yazı gönderilmiştir. Yazıya göre mevzuat hükümlerine aykırı davrandıkları tespit edilen işletme, imalatçı firma veya ithalatçı firma veya satış yerlerine, Bakanlık İl Müdürlükleri tarafından mevzuatta belirtilen yaptırımların uygulandığı belirtilmektedir.
Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Kontrolleri Hakkında!

Bu kapsamda zirai mücadele alet ve makinelerinin;

a) İmalatının Genel Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen "Zirai Mücadele Alet ve Makineleri İmal İzin Belgesi" ne bağlı olarak yapılması,
b) İmalatı, ithalatı ve kullanımının Bakanlığımız tarafından ruhsatlandırılma şartı ile yapılması,
c) Satışları ve piyasaya arzının, Bakanlığımız İl Müdürlükleri tarafından düzenlenen "Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Bayilik İzin Belgesi" ne bağlı olarak yapılması,
d) İzin belgesi veya ruhsatı bulunmayan firmalar tarafından ruhsatı bulunmayan zirai mücedele alet ve makinelerinin, fuarlarda, firma showroomlarında, sosyal medya gibi ortamlarda piyasaya arz edilmek üzere tanıtımlarının yapılmaması,
e) Mevzuat hükümlerine aykırı olarak zirai mücadele alet ve makineleri, imalatı, ithalatı ve satışı yapanların tespit edilmesi halinde mevzuatta belirtilen yaptırımların uygulanması

hususları söz konusu olup, zirai mücadele makinesi üretmeyi düşünen firmaların bilgisine önemle sunarız.

Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın