Blog
Buradasınız: Anasayfa / Blog
Blog
Bizden son haberlere ve duyurulara ulaşmak için aşağıdaki listelere gözatabilirsiniz
Artan Girdi Maliyetleri, Tarım Makineleri Endüstrisini Zorluyor!
Tarım makineleri endüstrisinde hammadde ve enerji fiyatlarında 2021 yılı Ocak ayına göre yıl içinde gerçekleşen fiyat artış oranları çelikte %145, sfero dökümde %127, plastikte %200, enerjide %280 seviyesine kadar ulaşmış, işçilik %40 artmıştır. Güncel durumda son 1 yıllık fiyat artışı aluminyum külçede %140, pirinçte %85, paslanmaz sacta %142, st-37 siyah sacta %139, 1040 çelikte %104, lastikte %100 seviyesinde olmuştur.
Fenolojik Değerlendirme- Hububat ve Bakliyatta Yağış, Ekiliş ve Gelişim Analizi, Ocak 2022
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından, sahadaki gelişmeler izlenerek hazırlanan “Fenolojik Değerlendirme- Hububat ve Bakliyatta Yağış, Ekiliş ve Gelişim Analizi, Ocak 2022” raporu linkte yer almaktadır. Buna göre hububat için aşağıda sunulan özet değerlendirme yapılabilir. Bakliyat ve detaylı hububat analizi raporda yer almaktadır.
Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Kontrolleri Hakkında!
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından zirai mücadele makinesi üreten veya ithal eden firmalara ve 81 Tarım İl Müdürlüğüne birer bir yazı gönderilmiştir. Yazıya göre mevzuat hükümlerine aykırı davrandıkları tespit edilen işletme, imalatçı firma veya ithalatçı firma veya satış yerlerine, Bakanlık İl Müdürlükleri tarafından mevzuatta belirtilen yaptırımların uygulandığı belirtilmektedir.
Çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler belirlendi
Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 22 lirası mazot, 20 lirası gübre olmak üzere 42 lira destek sağlanacak.
Dipkazan Nedir?
Toprağın uzun yıllar sürülmesinden dolayı çizi tabanının altında sıkışmış, bitki kök gelişimi yönünden yapısal özellikleri bakımından bozulmuş bir tabaka oluşur.Taban Taşı olarak adlandırılan bu tabaka kırılmadığı takdirde, ürün veriminde zamanla önemli derecede azalma meydana gelmektedir. Bu tabakanın kırılması amacıyla 40-60 cm derinlikte çalışan dipkazan kullanılmaktadır.
Adaptasyon Nedir?
Adaptasyon, bir canlının belli bir bölgedeki çevre koşullarına uyma yeteneğidir. Çevre değiştiren canlı yeni çevreye uyabilmek için kendisini bazı morfolojik ve fizyolojik değişikliklere zorlar. Bu değişimleri yapabilen bitkiler o bölgeye adapte olup soylarını devam ettirirler, yapamayanlar ise yok olurlar.
Agroekoloji, Agroekosistem, Agroloji ve Agronomi Nedir?
Agroekoloji kültür bitkilerinin ekolojisini inceleyen bilim dalıdır. Burada yalnızca kültürü yapılan bitkilerin çevreleri ve birbirleri ile olan ilişkileri incelenir. Hayvanlar ve yabani bitki örtüsü bu bilim dalının dışındadır.
Habitat Nedir?
Habitat bir bitki türü veya bitki topluluğunun yaşadığı, belirli gelişme şartlarına sahip alanlardır. Habitat, bitkilerin yaşadıkları yer veya bitkilerin evleri olarak da tanımlanır. Her ev gibi her habitatın da kendine özgü çevre şartları vardır dolayısıyla her habitatta, bu şartlara uyum sağlayabilen belirli bitki türleri yaşarlar.
Yabancı Döllenme- Allogami Nedir?
Yabancı döllenme (allogami) bir çiçeğin yumurta hücresinin başka bir çiçeğin erkek organlarının çiçek tozları tarafından döllenmesi olayına verilen isimdir. Bu olay erkek ve dişi çiçeklerin ayrı bitkilerde, aynı bitkinin farklı yerlerinde veya aynı çiçekte olmasına karşılık kendine uyuşmazlığın bulunmasına ya da olgunlaşma zamanlarının farklı olmasından kaynaklanabilir.
Asit Yağmuru Nedir?
Asit yağmurları değişebilir hidrojen (H)⁺ iyonlarının hidroksil (OH)⁻ iyonlarından daha fazla olduğu yağmurlara verilen isimdir. Bu yağış çoğunlukla endüstri kuruluşlarının yoğun bulunduğu yörelerde ortaya çıkar.
Gutasyon (Damlama) Nedir?
Gutasyon, bitkilerin sıvı halinde dışarıya su vermesi olayıdır. Toprak sıcaklığı yüksek ve bol nem bulunan yerlerde, bitkiler geceleri ve sabaha karşı stomalarından dışarıya, damlalar halinde su çıkarırlar.
Toprak İşleme Nedir?
Enerji kullanılarak bitki istekleri doğrultusunda toprak parçacıklarının yerinin değiştirilmesi işlemine toprak işleme denilmektedir. Toprak işleme de; kesme, kabartma, devirme, karıştırma, parçalama, ufalama-savurma ve sıkıştırma işlemleri yapılır.
Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın